„Po Apokalipsie” 60×80 cm akryl – techniki pozłotnicze